Tag Archives: کسب و کار

درس هایی که یک فروشنده به کارآفرین می دهد

درس هایی که یک فروشنده به کارآفرین می دهد به‌طورکلی دودسته مختلف از کارآفرینان وجود دارند. یک دسته آن‌هایی هستند که به‌طور مستقیم کسب‌وکار خود را آغاز کرده و پیش از آن سابقه کار و فعالیت در فضای بازاریابی و فروشندگی ندارند و دسته دیگر آن نوع از کارآفرینان هستند که برای مدتی در این… Continue reading »

اطلاعاتی درباره کار که در دانشگاه آموزش نمی دهند؟

اطلاعاتی درباره کار که در دانشگاه آموزش نمی دهند؟ رئیس گروه ویرجین (Virgin Group) است. در ابتدای کارش در سال ۱۹۷۰ وی یک فروشگاه کوچک به نام (virgin record) به راه انداخت. این در حالی بود که چند سال قبل از دبیرستان اخراج شده بود و تنها تجربه کسب و کار وی پیش از آن… Continue reading »