Tag Archives: چگونه نویسنده ای معروف شویم

عناصر مهم در نویسندگی

عناصر مهم در نویسندگی برای نویسنده شدن سه عامل برتر : علاقه ، پشتکار و شناخت عناصر و ابزار کار داستان حرف اول را می زند. در ادامه به توضیحاتی درباره این سه عامل پرداخته شده است. الف) علاقه ، عامل مقدم است ، اگر علاقه نباشد ، نطفه ای بسته نمی شود و کار… Continue reading »