Tag Archives: چگونه می توان سریع یادداشت برداری کرد

چگونه سریع می توانیم در کلاس درس یادداشت برداری کنیم؟

چگونه سریع می توانیم در کلاس درس یادداشت برداری کنیم؟ استاد در کلاس درس، به صورت سریع تمام اطلاعات یک درس را در اختیار دانشجو قرار می دهد ولی مهم این است که دانشجو از این صحبت ها بهترین استفاده را ببرد. اطلاعاتی که آن‌ها در اختیار شما قرار می‌دهند، زمان امتحان برای شما مهم… Continue reading »