Tag Archives: چگونه می توان اشتباه در حق مشتری را جبران کرد

استفاده از راههای مختلف برای جبران اشتباه در حق مشتری

استفاده از راههای مختلف برای جبران اشتباه در حق مشتری کمتر کارآفرین و مالک کسب و کاری وجود دارد که در طول دوران اداره ی کسب و کار خود در قبال مشتریانش مرتکب هیچ اشتباهی نشده باشد. چیزی که تفاوت یک مدیر کاربلد و یک مدیر خام و بی تجربه را مشخص می کند، در… Continue reading »