Tag Archives: چگونه می توان از مقاله یک نتیجه گرفت

طریقه نوشتن نتیجه مقالات

طریقه نوشتن نتیجه مقالات نوشتن چیزی بالاتر از لغزاندن نوک قلم بر روی کاغذ و ردیف کردن و سرهم کردن کلمات است. برای نوشتن و خلق یک اثر بدیع باید با تمام وجود آن را حس کرد. باید با انگشتان روح و احساس آن را لمس کرد. شما اگر نویسنده نمایشنامه یا داستان هستید باید… Continue reading »