Tag Archives: چگونه می توان از زمان بهترین استفاده از کرد

اصول مدیریت زمان در محل کار

اصول مدیریت زمان در محل کار اولویت‌های خود را مشخص کنید اولین قدم برای استفاده درست و بهینه از وقت این است که بدانید چه کارهایی را باید انجام دهید. یک راه این است که شرحی از وظایف و مسئولیت‌های خود و فهرستی از کارهایتان بر اساس درجه اهمیتشان تهیه کنید. شرح وظایف، کارهایی که… Continue reading »