Tag Archives: چگونه مقاله بنویسم

آموزش نوشتن مقاله

آموزش نوشتن مقاله نوشتاری کوتاه از 1 تا 30 صفحه یا فصلی از کتاب است که نویسنده در آن دیدگاه ، یافته ها و تجربه های ذهنی خود را درباره ی یک موضوع به بحث می گذارد . در تعریف مقاله گفته اند :” مقاله نوشتاری توضیحی است که یک بخش از روزنامه یا مجله… Continue reading »