Tag Archives: چه نانی برای دانش آموزان مناسب است

حذف فوری نان لواش از تغذیه دانش آموزان

حذف فوری نان لواش از تغذیه دانش آموزان دکتر مرتضی صفوی متخصص تغذیه لزوم توجه والدین نسبت به تغذیه فرزندانشان  مصرف نان لواش به دلیل نداشتن هیچگونه ویتامین و ایجاد چاقی، برای دانش آموزان توصیه نمی‌شود. دکتر مرتضی صفوی در خصوص اهمیت برنامه غذایی در دانش‌آموزان اظهار داشت: بیشترین رشد جسمی و ذهنی دانش‌آموزان در… Continue reading »