Tag Archives: چه مهارتی مورد نیاز یک مدیر است

مهارتهای مورد نیاز مدیران در سازمانها

مهارتهای مورد نیاز مدیران در سازمانها : امروزه علم مدیریت بعنوان یکی از علوم میان رشته ای از اهمیت بالائی برخوردار بوده و از ارکان هر سازمان با شرح وظایف و خدمات مختلف می باشد. داشتن مهارت برای مدیران لازمه اجرای مدیریت بوده که نوع مدیریت مورد نیاز آنها با توجه به اهداف سازمانی متغیر… Continue reading »