Tag Archives: چرا موهای من خیلی نازک هستند

بیماری هایی که از طریق چهره مشخص می شوند

بیماری هایی که از طریق چهره افراد مشخص می شوند بینی بزرگ، چین و چروک روی پیشانی، عقب کشیدن خط مو و هر آنچه به صورت غیرعادی در حال تغییر است، همه نشانه‌هایی هستند که می‌توانند اطلاعاتی درخصوص وضعیت کلی سلامت فرد ارائه کنند. ویژگی‌های صورت و چهره افراد سرنخ‌های مهمی درمورد سلامت یا بیماری… Continue reading »