Tag Archives: چرا شبکه های اجتماعی باعث افسردگی می شوند

مشکلاتی که شبکه های اجتماعی به وجود آوردند؟

مشکلاتی که شبکه های اجتماعی به وجود آوردند؟ در دنیای امروزی که شبکه های اجتماعی آخرین اخبار و اطلاعات را منتشر می کنند، ما را در جریان آگهی های کاریابی یا اخراج کارمندان در شرکت های بزرگ قرار می دهند، گزارش های مربوط به مرگ و زندگی را در اختیارمان می گذارند و به جز… Continue reading »