Tag Archives: چرا بعضی وقت ها باید افکارمان را روی برگه بنویسیم

نوشتن افکار خوب است یا بد؟

نوشتن افکار خوب است یا بد؟  برای همه پیش می‌آید زمانی که تلاش می‌کنند به موضوعی فکر نکنند ناخودآگاه تنها به آن موضوع می‌اندیشند به همین دلیل نباید با این افکار مقابله کرد در واقع نوشتن افکار نوعی استقبال از آنهاست که با مرور زمان حساسیت افراد بر افکار مزاحم کم می‌شود. اغلب دانشجویان از… Continue reading »