Tag Archives: پاریس

چرا نویسندگان آمریکایی عاشق پاریس هستند؟

چرا نویسندگان آمریکایی عاشق پاریس هستند؟ در آمریکا همواره دلایل متعددی برای جلای وطن وجود داشته است. در پژوهش ایشبل راس در مورد آمریکایی های مهاجر آمده است: «هنرمندان و نویسندگان بیش از همه عطش مهاجرت داشته اند، عطش رهایی از قید و بندهای فرهنگ آمریکایی و یافتن فرهنگی با سنت غنی». پس از جنگ… Continue reading »