Tag Archives: مقاله خبری

تفاوت گزارش خبری و مقاله خبری در چیست؟

تفاوت گزارش خبری و مقاله خبری در چیست؟ گزارش خبری و مقاله خبری به عنوان دو شیوه اطلاع رسانی، همواره مورد توجه سردبیران و روزنامه نگاران بوده است، و از اهرم های ظریف و در عین حال مهم پوشش های خبری محسوب می شوند. این دو را شایئد بتوان خواهران دوقلوی اطلاع رسانی خبری قلمداد… Continue reading »

همه چیز درباره مقاله خبری و غیر خبری

همه چیز درباره مقاله خبری و غیر خبری تفاوت مقاله خبری با مقاله غیرخبری در عاملی به نام خبر خلاصه می شود. به عبارتی مقاله خبری اندیشه ای است که با خبر روز گره خورده است. وقتی نویسنده روزنامه نگار موضوعی از موضوعات روز و خبری را دستمایه نوشتن یک یادداشت می کند در حقیقت… Continue reading »