Tag Archives: درمان افسردگی

تفاوت اصلی و اساسی بین افسردگی و غمگین بودن

تفاوت اصلی و اساسی بین افسردگی و غمگین بودن غم و شادی دو مفهموم شناخته شده در میان انسان‌هاست. افراد بشر با تمام تفاوت‌ها و تمایزاتی که در میانشان حاکم است درک یکسانی از مفهوم غم و شادی دارند. برخی اوقات علل و عوامل به وجود آورنده غم و شادی برای فرد شناخته شده است… Continue reading »