Tag Archives: درس های زندگی در جوانی

یادگیری درس هایی از زندگی تا قبل از 30 سالگی

یادگیری درس هایی از زندگی تا قبل از 30 سالگی برای اینکه از همان ابتدای جوانی بتوانیم با روش درست زندگی آشنا شویم، باید مسایلی را یاد بگیریم و تمرین کنیم که عقل و دل هر دو آن را تایید می کنند. در همین راستا، ما یک سری مسایل را که خوب است انسان تا… Continue reading »