Tag Archives: دانش آموزان علوم انسانی

جزئیات طرح آموزش و پرورش برای دانش آموزان رشته علوم انسانی

جزئیات طرح آموزش و پرورش برای دانش آموزان رشته علوم انسانی با انتشار این خبر، تصورات به این‌سو رفت که قرار است همه دانش‌آموزان علوم انسانی به این مدارس سپرده شوند. با‌این‌حال روز گذشته نوید ادهم، دبیرکل شورای‌عالی آموزش‌و‌پرورش در گفت‌وگویی با «شرق»، کلیت این موضوع را تکذیب کرد و توضیح داد آن خبر از… Continue reading »