Tag Archives: دانشجویان برقی

افزایش پذیرش دانشجوی دکترا در رشته برق

افزایش پذیرش دانشجوی دکترا در رشته برق چندی پیش “برق نیوز” در خبری با عنوان “افزایش بی سابقه پذیرش دکتری برق دانشگاه آزاد/ دکتری پولی معضل آینده صنعت برق” به اقدام بی سابقه و غیر قانونی دانشگاه آزاد اسلامی در پذیرش دانشجویان دکتری واکنش نشان داد و در مقاله ای به بررسی ابعاد آن پرداخت…. Continue reading »