Tag Archives: داشتن کاری با بازدهی بالا

راههایی برای داشتن یک هفته پرکار و پرفایده

راههایی برای داشتن یک هفته پرکار و پرفایده سخت کار کردن لزوماً به معنی پر فایده بودن نیست. همیشه راهی بهتر برای انجام دادن وظایفتان وجود دارد. آن را پیدا کنید.دحتی ما می توانیم کمتر کار کنیم درصورتیکه نتیجه مطلوب را بدست آورده باشیم. هوشمندانه کار کنید و در یک هفته کاری، کار بیشتری از… Continue reading »