Tag Archives: داشتن معامله پرسود

مقاله:مذاکره برای خرید اجناس چگونه است؟

مقاله : مذاکره برای خرید اجناس چگونه است ؟ امروزه مذاکره به عنوان یکی از ابزارهای پرکاربرد در روابط اجتماعی روزمره نقشی دوچندان یافته است. در صورتی که ویژگی های شخصیتی فروشندگان موفق را بررسی کنیم از جمله مهارت های مهم ایشان، تسلط به اصول و فنون مذاکره است. پیتر دراکر اندیشمند و صاحب نظر… Continue reading »