Tag Archives: خلاقیت در کودکان

مقاله: راههای بالا بردن خلاقیت کودکان

مقاله: راههای بالا بردن خلاقیت کودکان از راه های ساده زیر استفاده کرده و خلاقیت کودک تان را بالا ببرید. از آن جا که کودکان پیش از ۵ سالگی توجه و تمرکز کمتری دارند، رشد خلاقیت در بیشتر کودکان از ۵ سالگی به بعد آغاز می شود اما هستند کودکان خلاقی که از ۲ سالگی… Continue reading »