Tag Archives: خطراتی که شبکه های اجتماعی برای مردم دارد

راهکارهایی برای حفاظت کودکان در شبکه های اجتماعی

راهکارهایی برای حفاظت کودکان در شبکه های اجتماعی  از آنجایی که ساده ترین و کارآمدترین راهکار برای مقابله با حملات امنیتی در شبکه های اجتماعی، آموزش افراد و افزایش آگاهی آنها است، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (مرکز ماهر) در راستای آگاهی رسانی خانواده ها، در مورد خطر بی احتیاطی حضور… Continue reading »