Tag Archives: خرید زمان

چگونه می توان برای انجام کارها زمان بیشتری بدست آورد؟

چگونه می توان برای انجام کارها زمان بیشتری بدست آورد؟ هر از چند گاه به خودتان می گویید که سرم خیلی شلوغ است یا وقت کافی برای کارهایی که می خواهم ندارم، بس کنید. حتی گفتن این حرف ها هم باعث عجز و ناتوانی شما می شود. زمان یک عامل برابرکننده عالی ست. همه ما… Continue reading »