Tag Archives: تیترنویسی

تیترنویسی در روزنامه نگاری

تیترنویسی در روزنامه نگاری تیترنویسی بالاترین بازی ذهنی روزنامه نگاران در کار رسانه است و بی دلیل است که می گویند مانند یک فریاد خوب جنگی که به تنهایی نیمی از جنگ است. یک تیتر خوب به تنهایی نیمی از راهی است که با نوشتن یک مطلب قرار است طی کنیم. تیتر به ویژه در… Continue reading »