Tag Archives: تکنيک موزيکال در بازاریابی

مقاله: تکنیک های بازاریابی

تکنیک های بازاریابی تکنيک موزيکال : (Musical)      در اين سبک، يک يا چند نفر يا چند شخصيت کارتونی نشان داده می شوند که مشغول خواندن آوازی درباره يک کالا هستند. دليل اصلی استفاده از اين شيوه اين است که به خاطر سپردن و يادآوری اشعار و ترانه ها ساده است و به راحتی در ذهن… Continue reading »