Tag Archives: تعریف خبر نرم و خبر سخت

خبر چیست؟ چگونه می توان خبر نوشت؟

خبر چیست؟ چگونه می توان خبر نوشت؟ خبر چیست؟ خبر را به آسانی می توان تعریف کرد. مثلاً اینکه: آنچه واقعی (عینی)، تازه و جالب باشد، خبر است. از روی همین تعریف ساده و کلی می توان نتیجه گرفت: باید رویداد یا تحول در عالم ملبوس  و عینی وجود داشته باشد. بدون چنین عاملی، خبر… Continue reading »