Tag Archives: تحقیق مقاله درباره گردشگری در ایران

مقاله: صنعت گردشگری در ایران

تنگناهای صنعت گردشگری در ایران : اگر چه توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگرد ی به منظور استفاده ی هر چه بیشتر از مزایای متعدد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آن اجتناب ناپذیر است ولی مشکلات و تنگناهای متعددی در راه رشد و صنعت گردشگری ایران وجود دارد که نباید از نظرها دور بماند مهمترین… Continue reading »