Tag Archives: تحقیق

چرا افراد باهوش دوستان کمتری دارند؟

چرا افراد باهوش دوستان کمتری دارند؟ گروهی از روانشناسان و محققان سنگاپوری در پژوهش جدیدی که ماه پیش در یک نشریه بریتانیایی منتشر کرده اند به دنبال پاسخ به این پرسش بوده اند که چرا برخی از جوامع و مردم مختلف از دیگران شادتر هستند و لذت بیش تری از زندگی خود می برند. «کانازاوا»… Continue reading »