Tag Archives: بیان نوشته های الهامی

نوشته های الهامی چه نوشته هایی هستند؟

نوشته های الهامی چه نوشته هایی هستند؟ داستان، نمایشنامه، شعر و… تقریباً ما در دوره یا دوره هایی از زندگی خود آرزو کرده ایم که ای کاش می توانستیم بنویسیم و یا قلم به دست گرفته و سعی کرده ایم خواسته های خود را روی کاغذ بیاوریم. در زندگی لحضاتی وجود دارد که گوئی رابطه… Continue reading »