Tag Archives: بومی نویسی

بومی نویسی در داستان نویسی ایران

بومی نویسی در داستان نویسی ایران قباد آذر‌آیین معتقد است بومی‌گرایی می‌تواند نردبانی برای جهانی کردن ادبیات داستانی ما باشد‌.وی درباره بومی‌نویسی در ادبیات داستانی ایران گفت: اصولا هر نویسنده‌ای در درجه اول تجربه زیستی خودش را می‌نویسد. اگر نویسنده‌ای آن‌چه را که می‌نویسد عینی باشد و خود آن را تجربه و زندگی کرده باشد،… Continue reading »