Tag Archives: بهترین رسانه در دنیا کدام است

7 رسانه خوب و مطرح در جهان

7 رسانه خوب و مطرح در جهان اگر از شما بپرسند یک رسانه بزرگ خارجی را نام ببرید چه خواهید گفت؟ اغلب تان بی بی سی را مثال می زنید. بعضی های تان یاد خبرگزاری رویترز می افتید و برخی دیگر یادی از نیویورک تایمز می کنید. این البته روایت خوشبینانه ماجراست. بدبختی آنجاست که… Continue reading »