Tag Archives: ایرانی ها در سایت isi

دانشجویان برتر در سایت isi

دانشجویان برتر در سایت isi  براساس جديدترين آمار منتشر شده از سويThomson Reuters ISI در تاريخ اول مي سال 2010 ميلادي ، 3 نفر از دانشمندان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور (دكتر محمد عبدالهي ، دكتر محمدرضا زرين دست ، دكتر احمدرضا دهپور) در ليست 1% اول دانشمندان برتر جهان قرار دارند. رتبه در گرايش فارماكولوژي… Continue reading »

دانشجویان برتر در سایت isi

دانشجویان برتر در سایت isi  براساس جديدترين آمار منتشر شده از سوي Thomson Reuters ISI برای تدوین مقاله isi  در تاريخ اول مي سال 2010 ميلادي، 3 نفر از دانشمندان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور (دكتر محمد عبدالهي ، دكتر محمدرضا زرين دست، دكتر احمدرضا دهپور) در ليست 1% اول دانشمندان برتر جهان قرار دارند… Continue reading »