Tag Archives: افراد با خصوصیات متفاوت چه می کنند

مشاغلی که برای افراد احساساتی مناسب است

مشاغلی که برای افراد احساساتی مناسب است خیلی از افراد ویژگی های شخصیتی خاصی دارند که یا باید برای تغییر این ویژگی ها تلاش کنند یا شغلی را متناسب با خصوصیات شخصیتی شان درنظر بگیرند. مثلا فردی که خیلی پرهیاهو و پرجنب وجوش است با استخدام در یک پست اداری از حرفه اش راضی نمی… Continue reading »