Tag Archives: اطلاعات لازم در نوشتن اهداف در زندگی

قوانین کلی برای نوشتن اهداف و آرزوها

قوانین کلی برای نوشتن اهداف و آرزوها آیا می دانید که نوشتن اهدافتان در زندگی چقدر می تواند  به دستیابی شما به آنها کمک کند؟ نوشتن آرزوها و اهداف اولین قدم مهم به سمت دست پیدا کردن به آنهاست. اول به این دلیل که نوشتن آنها محبورتان می کند اهدافتان را تصویرسازی (تجسم) کنید. و… Continue reading »