Tag Archives: اطلاعاتی درباره مجازی سازی با سرویس های وب

ارزیابی خوب بودن سرویسهای مبتنی بر وب برای مجازی سازی

ارزیابی خوب بودن سرویسهای مبتنی بر وب برای مجازی سازی مقدمه سرویس های وب ، نقطه عطفی در معماری برنامه های توزیع شده بر روی اینترنت می باشند . بدون شک ، یکی از مهمترین تحولات در زمینه برنامه های توزیع شده ، مطرح شدن سرویس های وب است که تاثیرات فراوانی را در رابطه… Continue reading »