Tag Archives: اطلاعاتی درباره راه و روش تدریس در کشورهای دیگر

بهترین سیستم آموزشی جهان در کدام کشور است؟

بهترین سیستم آموزشی جهان در کدام کشور است؟ جامعه ای که اعضای آن تحت تعلیم و تربیت درست و اصولی قرار نگرفته و مهارت های لازم به دست نیاورده باشد، نمی تواند موفق باشد. با اینکه خانواده ها در آموزش و پرورش انسان ها اساسی ترین نقش را به عهده دارند ولی نمی توانند بدون… Continue reading »