Tag Archives: اصول استفاده درست از زمان

اصول مدیریت زمان در محل کار

اصول مدیریت زمان در محل کار اولویت‌های خود را مشخص کنید اولین قدم برای استفاده درست و بهینه از وقت این است که بدانید چه کارهایی را باید انجام دهید. یک راه این است که شرحی از وظایف و مسئولیت‌های خود و فهرستی از کارهایتان بر اساس درجه اهمیتشان تهیه کنید. شرح وظایف، کارهایی که… Continue reading »