Tag Archives: اشعاری درباره کتاب

24 آبان روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

24 آبان روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار کتاب، محصول تجربه های بشری و خلاقیت های ذهنی و آموخته های دراز مدت انسان است. سهم کتاب در انتقال دانش ها گاهی به مراتب بیشتر و فراتر از دیگر ابزار آموزشی است. پدید آوردن آثار علمی و فرهنگ مکتوب از توصیه های مهم اولیای دین است و… Continue reading »