Tag Archives: استفاده کودکان از موبایل

توصیه‌های امنیتی برای استفاده کودکان از موبایل

توصیه‌های امنیتی برای استفاده کودکان از موبایل امروزه استفاده از تلفن همراه در بین کودکان در حال افزایش است؛ به همین دلیل آموزش مناسب والدین به فرزندان خود در خصوص استفاده ایمن از تلفن همراه و کنترل کردن فعالیت های کودکان می تواند تا حدی با تهدیدات امنیتی مقابله کند. براین اساس مرکز مدیریت امداد… Continue reading »