Tag Archives: استفاده درست و مناسب از پاورپوینت

استفاده صحیح از پاورپوینت در ارئه جلسات

استفاده صحیح از پاورپوینت در ارائه جلسات پاورپوینت ، ابزاری برای ارائه بهتر مطالب در جلسات کاری و اداری است اما زیاده روی در بهره گیری از آن می تواند به نقض غرض منجر شود. بنابراین، اگر در یک جلسه یا سخنرانی می خواهید از پاورپوینت استفاده کنید، قبل از هر کاری ابتدا به این… Continue reading »