Tag Archives: اسامی نویسندگان مشهور در خارج

نویسندگان ایرانی مشهور در دنیا

نویسندگان ایرانی مشهور در دنیا رسول خوب بین: ادبیات ایران در جهان چه جایگاهی دارد؟ نویسندگان ایرانی چقدر در ممالک دیگر و از سوی نویسندگان و خوانندگان کشورهای دیگر شناخته شده اند؟ آیا می توان اساس به این مسائل فکر کرد؟ در این گزارش به جست و جوی پاسخی برای این قبیل پرسش ها هستیم…. Continue reading »