Tag Archives: از کجا بفهمیم مجله ای isi است

همه چیز درباره ISI

همه چیز درباره ISI ISI چیست ؟ موسسه اطلاعات علمی ( Institute for Scientific Information ) بانک اطلاعاتISI مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد. شمار مجلات ISI ثابت نیست . یک مجله ممکن است در یک زماناز مجلات… Continue reading »