Tag Archives: ازلاعاتی درباره کسب و کار

اطلاعاتی درباره کار که در دانشگاه آموزش نمی دهند؟

اطلاعاتی درباره کار که در دانشگاه آموزش نمی دهند؟ رئیس گروه ویرجین (Virgin Group) است. در ابتدای کارش در سال ۱۹۷۰ وی یک فروشگاه کوچک به نام (virgin record) به راه انداخت. این در حالی بود که چند سال قبل از دبیرستان اخراج شده بود و تنها تجربه کسب و کار وی پیش از آن… Continue reading »