Tag Archives: آیا رومی ها و مصری ها نوشتن را اختراع کردند

نوشتن کی و توسط چه کسانی اختراع شد؟

نوشتن کی و توسط چه کسانی اختراع شد؟ با اختراع نوشتن بود که بشر به کمک آن توانست تاریخ به یادگار بگذارد و دانسته های خود را محفوظ نگاه دارد و پیشرفت کند. اما نیاکان ما چگونه فن نوشتن را فرا گرفتند؟ حدود شش هزار سال قبل مردمی که سریعتر از همه، جاده تمدن را… Continue reading »