Tag Archives: آنتونی رابینز

نکاتی از آنتونی رابینز درباره بازاریابی

نکاتی از آنتونی رابینز درباره بازاریابی از نظر مشتری تفاوت شما و رقیب تان دقیقا در چیست؟ این پرسش اساسی ترین دغدغه هر مشتری است و پاسخش همان نقطه تمایز شما از رقبای تان است. هر چه تصویر بهتری از خودتان در اذهان عمومی به وجود آورده باشید احتمال ثروت و سود بیشترتان خیلی بیشتر… Continue reading »