Tag Archives: آموزش نوشتن به کودکان

آموزش خلاقیت نوشتن به کودکان

آموزش خلاقیت نوشتن به کودکان روشن است آموختن ادبيات و شگردهاي احساسي و برانگيزاننده ي آن به راحتي ميسر نيست و به قول معروف آمدني است و نه آموختني. آن گونه که منتقد بزرگ رنه ولک مي گويد:« دشواري حاصل از ياد دادن ادبيات که اغلب اوقات حس مي شود ،ناشي از اين است که… Continue reading »