Tag Archives: آموزش به کودکان دختر

آموزش تک جنسیتی چه تاثیری بر فرایند آموزش دارد؟

آموزش تک جنسیتی چه تاثیری بر فرایند آموزش دارد؟ چکیده مدارس ایالات متحده از طریق چند پیکربندی محیط های آموزشی تحت عناوین دوره ابتدایی راهنمایی و متوسطه به کودکان آمریکایی خدمات ارائه می کنند. مربیان در تلاش برای بهبود عملکرد تحصیلی و آماده سازی بهتر دانش آموزان برای دانشگاه ها و مشاغل با صرف نظر… Continue reading »