Tag Archives: آلرژی در پاییز

حساسیت های پاییزه و درمان آن

حساسیت های پاییزه و درمان آن همیشه صحبت از حساسیت و آلرژی بهاره به میان می آید غافل از اینکه پاییز هم دست کمی از بهار ندارد و تا می تواند آتش به پا می کند. این را از عطسه ها و سرفه ها و آبریزش بینی مداوم افراد مستعد می توان فهمید. حساسیت های… Continue reading »