Tag Archives: آرام کردن دانش آموزان شیطون

چرا نباید کودکان را کتک زد؟

چرا نباید کودکان را کتک زد؟ کودکانی که مورد تنبیه بدنی قرار می گیرند و از والدین خود کتک می خورند، بیش از سایر همتایان خویش ممکن است به افرادی پرخاشگر و مضطرب تبدیل شوند. یک گروه بین المللی از محققان رفتار کودک اعلام کردند کتک زدن فرزندان می تواند آثار منفی و نامطلوبی بر… Continue reading »