نوشته های الهامی چه نوشته هایی هستند؟

By   آگوست 28, 2014

نوشته های الهامی چه نوشته هایی هستند؟

داستان، نمایشنامه، شعر و… تقریباً ما در دوره یا دوره هایی از زندگی خود آرزو کرده ایم که ای کاش می توانستیم بنویسیم و یا قلم به دست گرفته و سعی کرده ایم خواسته های خود را روی کاغذ بیاوریم. در زندگی لحضاتی وجود دارد که گوئی رابطه درونی انسانی با عوالم رمز و اسرار، علم و ملکوت و دنیاهای بالا و هرجای دیگری شما مایلید و دوست دارید و باور دارید و نام مناسبی برایش انتخاب کنید اتصال برقرار می کند. حالی به انسان دست می دهد، شور و هیجانی در خود احساس می کند و آتشی سوزاد در درون شخص پیدا می شود که سوزش آن مطبوع است و دل انگیز.

در این لحضات است که انسان سخاوتمند و عاشق، می خواهد این احساسات زیبا را با دیگران شریک شود و به آگاهی برساند.

از این جهت که همه ما گاه و بیگاه و بارها در زندگی خود دست به قلم برده و یا این آرزو را در خود احساس کرده ایم و حتی کسانی که خواندن و نوشتن نمی دانند اظهار داشته اند کاش می توانستیم ….

ولی افسوس که در اکثر اوقات در اثر نداشتن راهنما و اطلاع کافی از چگونگی کار و یا پشتکار لازم خیلی زود دلسرد شده و قلم خود را رها می کنیم.بسیاری نیز سالها شعر می گویند، مطلب می نویسند ولی به خاطر نداشتن اطلاع درست از چگونگی کار و نبودن راهنما و معیار خوب سالها درجا می زنند و گرد یک دایره مرتب می چرخند و راه به جایی باز نمی کنند. برای نوشتن نیاز به 4 عامل اساسی داریم:

1. داشتن ذوق و درون مایه طبیعی

2. داشتن اطلاع از چگونگی کار و نحوه تنظیم و ارائه مطالب

3.داشتن عشق و پشتکار و روحیه قوی و ایثار ارده ی آهنین

4. تمرین مداوم

درباره ذوق و درون مایه اکثر ما معتقدیم که درون هر انسانی به شکل طبیعی و نهادی احساس زیبایی، لبخند، شعر، لطیفه، موسیقی و غیره که همه از طبعی آرام و آرامش جو و کمال طلب سرچشمه می گیرد وجود دارد. انسان تنها موجودی است که می تواند بخندد، زیبایی ها را ببیند و…

در وجود همه ما مایه های فلسفه و اشراق و سرکشی روح مانند شعله های آتش به سوی بالا وجود دارد. مانند سوالاتی که کودکان از پدر و مادر خود می پرسند مانند: خدا کیست؟ ما از کجا آمده ایم؟

مایه در وجود همه هست، زیبایی و نور، روح خداوند و خالق هستی است. روح خدا در همه انسانها و نور خود در همه موجودات است.

پس ما همه شاعر و نویسنده و موسیقی دان ذاتی هستیم، شرایط برای بعضی ها جور می شود و یا عاشقانه دراین زمینه ها کار می کنند و پیش می روند، از کارها و خبرهای دیگر می گذرند و پی می روند، ولی برای بسیاری دیگر شرایط جور نمی شود که فکر و ذهن خود را پرورش دهند و کار کنند و در این موارد پیش بروند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *